Medlem af FVD
ForsideBestyrelseKontaktLedningsnetTakstbladVandkvalitetRegulativVandforsyningslov
 

Nyheder

HUSK: Selvaflæsning skal ske inden nytår - aflæsningskort sendes ud i begyndelsen af december
 

 
Tips
 
 
Ris, ros
og gode ideer modtages gerne af
WEBMASTER
  Hassing Vandværk er et lille selvstændigt vandværk med egen bestyrelse.

Vandet købes hos Bedsted Vandværk og sen-des gennem eget ledningsnet ud til de ca. 80 forbrugere, der på nuværende tidspunkt er til-sluttet værket.

Man opkræver selv vandafgift, og administre-rer aflæsninger, målerskifte og nytilslutninger samt reparationsarbejder.

 
   
   
     

 

 
Administration: Skolegade 36, 7755 Bedsted, tlf. 97 94 56 16, Email til@knudole.dk